Aanmelden kind(eren)

Om uw kind(eren) aan te melden op basisschool LeerRijk, kunt u ons aanmeldformulier invullen.

Kinderen kunnen al voor hun derde jaar worden aangemeld. Om wettelijke redenen kan de aanmelding pas in behandeling genomen worden vanaf het moment dat het kind drie jaar is. Tot die tijd wordt de aanmelding beschouwd als een vóóraanmelding.

Na het aanmelden nemen wij contact met u op.

Aanmeldformulier