Aanvragen buitengewoon verlof

Verlof buiten de vastgestelde vakanties dient ten alle tijden tijdig te worden aangevraagd. Hiervoor gebruiken we op Bs LeerRijk een aanvraagformulier dat u op school kunt inleveren. De schoolleiding zal de aanvraag toetsen aan de geldende regels. Meer hierover vindt u in de folder “Vakantie/verlof”.

Aanvraag buitengewoon verlof Folder vakantie/verlof