Jaaragenda MR

De MR komt jaarlijks minimaal 6 keer bij elkaar. De te bespreken punten worden vooraf in een jaaragenda gezet, zodat de belangrijkste punten op het juiste moment besproken kunnen worden.
Voor het schooljaar 2020-2021 kunt u de jaaragenda van de MR via onderstaande link lezen.

Om de notulen in te zien, verwijzen wij u naar de afgevaardigden vanuit het personeel: juf Anne, juf José of meester Ger.

Jaaragenda 2020-2021 Ga terug