Oudervereniging

Op Bs LeerRijk hebben we een actieve Oudervereniging (OV). Zij ondersteunen verschillende werkgroepen en bieden hun hulp aan waar nodig tijdens organisatie en uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn o.a.:

  • het mee organiseren van de Sinterklaasviering;
  • voorbereiding van de Kerstviering;
  • het opluisteren van en het meedoen aan de Carnavalsviering;
  • het verzorgen van een Paasmaaltijd en/of Paasviering;
  • het assisteren bij, en mee organiseren van de koningsspelen
  • het aankleden en versieren van de school bij bovenstaande activiteiten.

De OV vergadert – gedurende het schooljaar – diverse keren per jaar. Bij deze vergaderingen is telkens een afgevaardigde van het schoolteam aanwezig. Men spreekt dan o.a. de werkverdeling af. Indien nodig vraagt het schoolteam de hulp van de OV ook voor andere, buitenschoolse activiteiten. De OV heeft geen instemming met, of medezeggenschap over, onderwijsinhoudelijke zaken en zij bemiddelt niet tussen ouders en team. Wanneer er vragen zijn over schoolse zaken zijn de leerkrachten in eerste instantie de aangewezen personen om u te informeren.