Over LeerRijk

Wij als LeerRijk willen onze leerlingen klaarstomen voor de dag van morgen.

Basisschool LeerRijk is een basisschool die continu in ontwikkeling is. De wereld om ons heen verandert namelijk steeds sneller en ingrijpender. Veranderingen in onze maatschappij hebben gevolgen voor de eisen die aan ons als school worden gesteld, want LeerRijk maakt deel uit van die snel veranderende omgeving.

Samen voor, door én met onze kinderen bouwen wij aan die toekomst.

Meer over ons