Meldcode kindermishandeling

De wet verplicht alle professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie, het gebruik van de meldcode kindermishandeling. 

Op LeerRijk heeft het voltallige team middels e-learnig de cursus meldcode gevolgd en succesvol afgesloten. Op deze pahgina kunt u het basismodel en het stappenplan inzien dat bij (mogelijke) signalen van kindermishandeling moet worden gehanteerd.

Basismodel meldcode kindermishandeling Stappenplan meldcode kindermishandeling