Over ons

Onze visie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en steeds ingrijpender. Veranderingen in de maatschappij hebben gevolgen voor de eisen die aan de scholen worden gesteld, want een school is geen geïsoleerde instelling maar maakt deel uit van een snel veranderende omgeving. Als de leerkrachten en leerlingen de klas inkomen, nemen ze de samenleving mee naar binnen. Aan de school de opgave om daarop in te spelen.

Leerlingen worden voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. We willen de leerlingen uitdagen een actieve rol te (willen) spelen in een continue veranderende en complexe samenleving. Verschillen worden als inspiratiebron gezien en gebruikt als uitgangspunt. Door samen te leren worden leerlingen, leerkrachten en ouders gelukkig. We willen samen met de leerlingen zaken ontwikkelen als eigenwaarde, kritisch denken, emotionele intelligentie, sociale vaardigheden, een growth-mindset, executieve functies om een verschil te maken in de wereld. Hierin werken ouders en school samen aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een doorgaand proces waarbij alles in dienst staat van het stimuleren van het kind en het bieden van kansen om het beste uit zichzelf te halen.

Elke dag streven wij als team ernaar om LeerRijk een stap dichter bij deze visie te brengen.

LeerRijke momenten: onze droom  

Bs LeerRijk is een school met een optimistische blik die de talenten van kinderen ziet.

Daar beoefenen de leerkrachten het gelukkigste vak ter wereld: het begeleiden van kinderen naar een mooie toekomst. 

Dat is ook waar we voor staan: wij zijn een gelukkige school met gelukkige leerlingen, gelukkige leerkrachten en gelukkige ouders.

Nieuwsgierig naar de rest?

Neem contact met ons op