Schoolplan

Voor de jaren 2018 t/m 2022 heeft LeerRijk een schoolplan opgesteld. Een schoolplan heeft altijd een looptijd van vier schooljaren en wordt dan weer opnieuw opgesteld. Hierin staat beschreven waar de school heen wil.
Via onderstaande link is het schoolplan in te zien.

Schoolplan 2018-2022