Partners

LeerRijk maakt gebruik van een aantal partners. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van de kinderen op onze school.