Natuurlijk bewegen

Natuurlijk Bewegen heeft een beweegmethode ontwikkeld voor het primair onderwijs. Door Natuurlijk Bewegen op basisscholen te integreren krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Alle Somerense scholen maken hier gebruik van.

Natuurlijk bewegen