Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO

Het samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland PO geeft in de regio Helmond-Peelland invulling aan de Wet Passend Onderwijs zoals die per 1 augustus 2014 van kracht is. Om alle kinderen in onze regio goed onderwijs te kunnen geven, werken reguliere en speciale basisscholen samen binnen een SWV.

Het SWV is verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van zorg en ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte. De scholen in het SWV maken zelf afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging hiervan.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO